Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi / Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik
Senest opdateret den 19. marts 2020
 
Hos Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi ønsker jeg, at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Jeg passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om, hvad jeg bruger dem til, hvor længe jeg opbevarer dem, og hvem jeg deler dem med. Du kan også se hvilke rettigheder, du har og hvordan, du kontakter mig, hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.
 
Hvilke persondata og formål?
Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi udfører behandlinger. I den forbindelse indsamler og behandler jeg en række persondata afhængig af situationen. Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om min behandling i den specifikke situation.
 
Når du aftaler en tid
Når du kontakter mig og aftaler en tid, så behandler jeg nogle persondata. Det gør jeg for at kunne reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig. Jeg behandler følgende persondata: Ved personlig tidsbestilling: Navn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil) Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) jeg laver om reservation af en tid hos mig. Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Senest efter 2 år, hvilket sker automatisk. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen.
 
Når du modtager behandling
I forbindelse med, at du modtager behandling hos Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi behandler jeg nogle af dine personoplysninger, når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør jeg primært for, at jeg kan give dig en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. Jeg gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor forsikringen. Jeg behandler følgende almindelige persondata: Navn, Køn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil), Stilling, Uddannelsesforhold I tillæg behandler jeg også følsomme persondata i disse kategorier: Helbredsmæssige fysiske såvel som psykiske og oplysninger om forbrug af medicin, alkohol og evt. euforiserende stoffer Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om din behandling og dit behandlingsforløb. I forhold til følsomme persondata, så behandler jeg disse på baggrund af det samtykke, du har givet under opstart af din behandling. Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Som RAB godkendt behandler, og som autoriseret sundhedsperson, er din behandler endvidere underlagt ekstra krav til journalføring (fx gennem SKAT’s regler og Autorisationsloven). Dette medfører at journaler opbevares i henhold til disse regler.
 
Når du er leverandør eller samarbejdspartner
Når Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at jeg også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du mig typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så jeg ved, hvem jeg handler med. Oplysningerne er nødvendige for mig, så jeg opnår den ydelse, jeg har aftalt med dig. Mit grundlag for at behandle oplysningerne er for, at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også min legitime interesse så jeg kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar. Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen.
 
Andre modtagere
I nogle tilfælde videregiver jeg dine persondata til mine samarbejdspartnere og leverandører, fx ITleverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi og i overensstemmelse med min instruktion. Jeg kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis jeg bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder. Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte mig (se hvordan nedenfor).
 
Dine rettigheder
Når Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:
 
Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata jeg behandler om dig.
 
Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
 
Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.
 
Retten til sletning
Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.
 
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis jeg behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at jeg ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet mig samtykke til at videregive oplysningerne. Jeg kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at jeg i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores klient-/kunderelation. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte mig. Se hvordan herunder. Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.
 
Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi er den dataansvarlige – sådan kontakter du mig
 
Det er Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.
 
Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi
Bredningen 37
9700 Brønderslev
CVR-nummer: 36652373
 
Hvis du har spørgsmål til min beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan kontakte mig på følgende måder:
 
På e-mail: hovalt23@gmail.com
På telefon: 23231691
 
Du er også velkommen til at kontakte mig ved brev på ovenstående adresse.
 
Du kan klage til Datatilsynet
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Bakkegaardens Kranio Sakral Terapi‘s behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til mig, hvis du mener, jeg har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få min forklaring af sagen. Læs mere om, hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Datoen for, hvornår jeg sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.
Trine Bertelsen | CVR: 36 65 23 73 | Bredningen 37, Manna, 9700 Brønderslev - Danmark | Tlf.: 23231691 | hovalt23@gmail.com